Άντε ψες το βράδυ στου Καρίπη

άντε ν’ εφουμάραμε χασίσι,

άντε ν’ εφουμάραμε την τσίκα

άντε μ’ ένα μάγκα απ’ τη Σύρα.

Άντε κι ήρθε κι ένας απ’ την Πάτρα

άντε στον εκάναμε πατάτα,

άντε κι ένας άλλος απ’ το Βόλο

άντε κι εφουμάρησε ένα τόνο.

Άντε ήρθανε κι απ’ τον Περαία

άντε μας τη σκάσανε ωραία,

άντε και μας ρίξανε τα ζάρια

άντε δεν αφήσανε πεντάρα.

Άντε ρίξανε γιομάτο ζάρι

άντε δεν τους πήραμε χαμπάρι,

άντε ψες το βράδυ στου Καρίπη

άντε ν’ εφουμάραμε χασίσι.

Άντε ν’ εφουμάραμε την τσίκα

άντε μ’ ένα μάγκα απ’ τη Σύρα.